fbpx

VIRTUAL CONFERENCES :
LIVE STREAM

จัดนิทรรศการ Event การจัดแสดงงาน การประชุมเสมือนจริง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
เป็นทางเลือกในการจัดงานใหญ่ในยุค New Normal